Publikacje

Publikacje naukowe

  • Białecka-Pikul, M., Białek, A., Kosno, M., Stępień-Nycz, M., Blukacz, M., Zubek, J. (2021). Early mindreading scale: From joint attention to false-belief understanding. European Journal of Developmental Psychology.
  • Jakubowska, J., Filip. A., Białecka-Pikul, M. (2021). The coin that is most current is flattery? Stability and discontinuity of false praise-telling from 5 to 7 years of life. Journal of Experimental Child Psychology, 207, 1-13. https://doi.org/10.1016/j.jecp.2021.105128
  • Białecka-Pikul, M., Kołodziejczyk, A., Stępień-Nycz, M., Sikorska, I., Nęcki, S., Jackiewicz, M., Filip, A. (2016). Jak rozwijać rozumienie społeczne? Program warsztatów dla młodzieży. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.
  • Białecka-Pikul, M. (2012). Narodziny i rozwój refleksji nad myśleniem. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Białecka-Pikul, M. (2000). Komunikowanie się a reprezentacja świata w umyśle dzieci w wieku przedszkolnym. Badania nad poznawczą złożonością wypowiedzi dzieci w wieku przedszkolnym i ich reprezentacją stanów umysłowych. W: J. Jakubowski i J. Wątroba (red.), Zastosowanie metod statystycznych w badaniach naukowych I. Kraków: StatSoft Polska.

Publikacje popularnonaukowe

Kosno, M. (2018). Jak wspierać rozwój samoregulacji u dzieci? Warsztaty w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie.

Białecka-Pikul, M., Białek, A. (2011). Dlaczego przeszkolakom potrzebna jest wiedza o umyśle? Wychowania w Przedszkolu, 8.

Gdy nazywamy dziecko małym psychologiem i mówimy, że ma naiwną wiedzę o umyśle, czyli tzw. teorię umysłu lub inaczej – zdolność do mentalizacji, stwierdzamy, że potrafi ono dostrzec wewnętrzne przyczyny zachowań innych ludzi. Jak piszą psychologowie rozwojowi, dziecko przypisuje sobie i innym przekonania, pragnienia i emocje i, odwołując się do tych nieobserwowalnych, wewnętrznych stanów, wyjaśnia i przewiduje zachowania. Jak i kiedy u dzieci powstaje taka „zdolność do mentalizacji” czy „teoria umysłu”, czemu ona służy, czy jest dziecku potrzebna i w jakim celu?

Białecka-Pikul, M., Białek, A., Rynda, M. (2011). Dziecko - naukowiec w kołysce czy mieszkaniec planety Umysł? Wszechświat, 1-3.

Ten metaforyczny tytuł odnosi się do jednego z podstawowych w psychologii rozwoju pytań, a mianowicie pytania, na czym polega rozwój poznawczy dziecka, jak z bezbronnej, wyposażonej tylko w reakcje odruchowe istoty staje się ono myślącym logicznie i abstrakcyjnie nastolatkiem.

Białecka-Pikul, M. (2007). Czy Kain kochał Abla? Charaktery, 12 (131), 10-17.

Biblia czy mitologia zawierają opisy relacji między rodzeństwem. Często, jak w przypadku Kaina i Abla, pierwsze nasuwające się skojarzenia na temat tej relacji, to walka, rywalizacja, uczucia nienawiści i wrogości. Czy jednak w świetle badań psychologów stosunki między rodzeństwem to przede wszystkim spory i kłótnie? Czy relacje rodzeństwa zmieniają się w miarę jak dzieci dorastają? Czy są jakieś korzyści z posiadania rodzeństwa, a jeśli tak, to kto i co zyskuje?