Zebrania

Oszukiwanie 2 rzędu a rozumienie przekonań 2 rzędu i pamięć robocza - praca nad tekstem

Zebrania zespołu będą odbywać się w czwartki o godz. 13.15-14.45 w sali 4.01.

Harmonogram wystąpień w roku akademickim 2019/2020:

Data Prelegent Tytuł wystąpienia
19.09
Wystąpienia konferencyjne członków zespołu. Plany na rok 2019/2020
26.09

dr Michał Maisner/

dr Marta Szpak

Prezentacja tematyki zainteresowań/

On the paper "Links Between Attachment and ToM: Meta-analytic Review". Final thoughts

03.10 mgr Anna Jurasińska
Wpływ rozumienia przynależności do grupy na rozumienie fałszywych przekonań u dzieci w wieku przedszkolnym -- dyskusja metody
17.10 mgr Joanna Jakubowska Udzielanie fałszywych pochwał a kompetencje społeczne dziecka - praca nad tekstem
28.11 mgr Anna Filip OIR as a case of interactive recursion - praca nad tekstem o rekursji w interakcji (zadanie "sklep" a ToM)
05.12 mgr Michał Maisner Model rozwojowy teorii umysłu
12.12 mgr Anna Jurasińska Związki między rozumieniem grupy, esencjalizmem i TU - prezentacja wyników
19.12 dr Michał Maisner Analiza danych z badania diady
16.01 dr Michał Maisner Model rozwojowy teorii umysłu
23.01 dr Magdalena Kosno Funkcje zarządzające a teoria umysłu
30.01 mgr Martyna Jackiewicz Obserwacyjny pomiar sposobów dyscyplinowania - zadanie "Laptop"
27.02 dr Michał Maisner Stabilność i ciągłość rozwoju teorii umysłu
12.03 dr Karolina Byczewska-Konieczny Wnioski z badań nad myśleniem naukowym dzieci u progu szkoły
26.03 mgr Joanna Jakubowska Oszukiwanie 2 rzędu a rozumienie przekonań 2 rzędu i pamięć robocza - praca nad tekstem
02.04 mgr Joanna Jakubowska Oszukiwanie 2 rzędu a rozumienie przekonań 2 rzędu i pamięć robocza - praca nad tekstem
09.04 mgr Anna Jurasińska Kodowanie intenjconalności w zadaniu trójkąty
23.04 dr hab. Marta Białecka-Pikul, prof. UJ
30.04 mgr Anna Jurasińska Kodowanie intenjconalności w zadaniu trójkąty
07.05 mgr Anna Filip
14.05 mgr Martyna Jackiewicz

Harmonogram wystąpień w semestrze letnim 2018/2019:

 

Data Prelegent Tytuł wystąpienia
28.02 mgr Anna Jurasińska Związki między rozwojem myślenia o jednostkach w kategoriach ich stanów mentalnych i myślenia o jednostkach w kategoriach ich przynależności grupowej
07.03 dr Magdalena Kosno, mgr Joanna Jakubowska
Dwuznaczność - wskaźniki i sposób obliczania wyników
14.03 mgr Joanna Jakubowska
Deception and false belief understanding: the mutual formation of abilities
21.03 dr hab. Marta Białecka-Pikul, prof. UJ Poznawcze konsekwencje refleksji nad myśleniem: myślenie krytyczne
11.04 mgr Anna Filip Rekursja w składni i teorii umysłu u dzieci 5,5-letnich - wstępny projekt artykułu badawczego
18.04 Spotkanie organizacyjne
16.05 mgr Anna Jurasińska Skale BSD, BGD i Dziecięca Skala Wiary w Determinizm - opracowanie wyników
30.05 mgr Joanna Jakubowska Związki pomiędzy kłamstwem prospołecznym, rozumieniem przekonań II rzędu i interpretacyjną teorią umysłu - prezentacja wyników
06.06 mgr Martyna Jackiewicz Kompetencja rodzicielska - analizy danych ze skal obserwacyjnych z etapu 66 i 78 miesięcy

Harmonogram wystąpień w semestrze zimowym 2018/2019:

 

Data Prelegent Tytuł wystąpienia
25.10 mgr Anna Jurasińska Esencjalistyczne postrzeganie grup społecznych u dzieci w 8 roku życia. Uwarunkowania i konsekwencje - opis koncepcji badawczej
08.11 dr Arkadiusz Białek Naprawa (repair) zrozumienia w komunikacji a teoria umysłu.
15.11 mgr Joanna Jakubowska Oszustwa prospołeczne - od jakiego wieku i w jaki sposób dzieci dokonują oszustw dla dobra innych osób
29.11 dr Magdalena Kosno, mgr Martyna Jackiewicz Autonomy-supportive parenting and association with child and parent executive function
13.12 mgr Anna Filip Rekursja w składni i TU u dzieci 5,5letnich - wstępna analiza wyników badań
20.12 mgr Martyna Jackiewicz Oddziaływania rodzicielskie a teoria umysłu dziecka - wyniki z kwestionariuszy i zadań na TU z etapu 66 i 78 miesięcy
10.01 dr Marta Szpak Social correlates of theory-of-mind development. The role of attachment
17.01 dr Julian Zubek

 

Harmonogram wystąpień w semestrze letnim 2017/2018:

 

Data Prelegent Tytuł wystąpienia
08.03 mgr Monika Deja Efekty treningu uwagi w okresie średniego dzieciństwa i ich transfer na pamięć operacyjną i inteligencję płynną
15.03

dr Magdalena Kosno

Funkcje zarządzające w wczesnym dzieciństwie
22.03 mgr Martyna Jackiewicz Schemat kodowania wywiadów z rodzicami dot. dyscyplinowania
12.04 mgr Joanna Jakubowska, dr Marta Szpak, dr hab. Marta Białecka-Pikul
How do parents use mental states language during narration to their 2- and 4-year-old children?
19.04 dr Julian Zubek Dynamika współdziałania: od koordynacji ruchowej do teorii umysłu
26.04 mgr Anna Filip Kompetencje składniowe polskich 5,5latków - analiza produkcji zdań rekursywnych
10.05 mgr Joanna Jakubowska Rozumienie przekonań - rozwój poprzez oszustwo i dla lepszego oszustwa
17.05 mgr Anna Jurasińska
24.05 dr Karolina Byczewska-Konieczny
Uwarunkowania strategii samoregulacyjnych
07.06 mgr Małgorzata Cheręzińska Refleksja nad myśleniem a rozumienie emocji u dzieci - projekt badań

 

Harmonogram wystąpień w semestrze zimowym 2017/2018:

Data Prelegent
Tytuł wystąpienia
05.10 dr Marta Szpak
Mothers' mentalizing ability and children's theory of mind. The discussion of empirical results
12.10 Zebranie organizacyjne
19.10 mgr Anna Jurasińska Formowanie się postaw społecznych u dzieci pod wpływem zachowań niewerbalnych osób dorosłych
09.11 mgr Anna Filip
Złożone zdania względne a zaawansowana TU - przegląd najnowszych doniesień z badań
16.11 mgr Joanna Jakubowska
Rozwój umiejętności oszukiwania u dzieci
23.11 dr Magdalena Kosno
Poziom rozwoju funkcji zarządzających we wczesnym dzieciństwie i ich związek z rozwojem teorii umysłu
07.12 mgr Martyna Jackiewicz
Pomiar kompetencji rodzicielskiej metodą obserwacji - propozycje skal i kategorii obserwacyjnych
11.01 mgr Martyna Jackiewicz Pomiar dyscyplinowania - ocena kategorii obserwacyjnych
18.01 mgr Joanna Jakubowska Uwarunkowania rozwoju kompetencji społecznych w okresie przedszkolnym


 

Od 23 lutego 2017 roku zebrania zespołu laboratorium będą odbywać się w czwartki o g. 16:45 w ChildLab.

W semestrze letnim 2016/2017 w trakcie zebrań laboratorium wygłoszone zostaną następujące referaty:

Data
Tytuł wystąpienia
23.02 dr hab. Marta Białecka-Pikul, dr Małgorzata Stępień-Nycz
Polska adaptacja dziecięcej skali poznania społecznego
09.03 mgr Paulina Szydłowska Rola statusu społeczno-ekonomicznego w rozwoju społecznych preferencji 4-ro letnich polskich dzieci
16.03 mgr Martyna Jackiewicz Kompetencja rodzicielska i teoria umysłu u dzieci w wieku przedszkolnym - model zależności
23.03 mgr Anna Filip Badania złożoności składniowej w kontekście teorii umysłu
30.03 mgr Joanna Jakubowska Teoria umysłu - poziom wykonania zadań przez dzieci w wieku 42 i 48 miesięcy
20.04 dr Julian Zubek Wyniki eksploracyjnej analizy danych
27.04 dr hab. Marta Białecka-Pikul Be in tune. The role of interaction between child and adult in false belief understanding 
04.05 dr Julian Zubek Inwariancja pomiaru
11.05 mgr Joanna Jakubowska Teoria umysłu a oszukiwanie taktyczne
18.05 mgr Martyna Jackiewicz

Status socjoekonomiczny rodziny a odległe cele socjalizacyjne rodziców dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa

25.05 dr Julian Zubek Interpretacja poziomów inwariancji w modelach
równań strukturalnych
08.06 mgr Anna Filip Language Use Inventory (LUI) - polska wersja kwestionariusza do pomiaru dziecięcej kompetencji pragmatycznej
22.06

dr Magdalena Kosno

dr Arkadiusz Białek,
mgr Martyna Jackiewicz

Pomiar tempa przetwarzania informacji

Kapitał kulturowy - teoria i pomiar

07.07 mgr Joanna Jakubowska

 

W semestrze zimowym 2016/2017 w trakcie zebrań laboratorium wygłoszone zostaną następujące referaty:

Data Tytuł wystąpienia
10.11 mgr Anna Filip
Zjawisko rekursji w języku, komunikacji oraz teorii umysłu
24.11 mgr Joanna Jakubowska
Rozwój zdolności decepcyjnych u dzieci na przełomie średniego i późnego dzieciństwa
08.12 mgr Martyna Jackiewicz
Techniki do pomiarów stylów rodzicielskich
15.12 dr Magdalena Kosno Podsumowanie przebiegu badań
22.12 dr hab. Marta Białecka-Pikul Uniwersytet Cambridge, Centre for Family Research - relacja z pobytu na stażu naukowym
05.01 dr Marta Szpak Szkolenie Syntax SPSS
12.01 dr Marta Szpak, dr hab. Marta Białecka-Pikul Pomiar uświadamiania sobie umysłu dziecka w narracjach rodziców
26.01 mgr Joanna Jakubowska Odwoływanie się do stanów mentalnych w narracjach rodziców a wykonanie testów fałszywych przekonań u dzieci w wieku 24 i 48 miesięcy
02.02 dr Magdalena Kosno, dr hab. Marta Białecka-Pikul From spontaneous to reflective Theory of Mind. How gestures render development?