Zespół

ZESPÓŁ

dr hab. Marta Białecka-Pikul – kierownik laboratorium; adiunkt w Zakładzie Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej im. S. Szumana. Interesuje się problematyką rozwoju kontroli poznawczej, a szczególnie takich jej aspektów jak zdolność do mentalizacji („teorie umysłu”), mowa wewnętrzna i funkcja zarządzająca. Prowadzi badania nad rozwojem teorii umysłu u dzieci. Jest autorką monografii pt. Co dzieci wiedzą o umyśle i myśleniu. Próba badania i opisu dziecięcej reprezentacji stanów mentalnych (Wyd. UJ, 2002). [czytaj dalej…]

dr Arkadiusz Białek – zastępca kierownika laboratorium; adiunkt w Zakładzie Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej im. S. Szumana. Zainteresowania naukowe dotyczą: kulturowej psychologii rozwojowej oraz rozwoju poznania społecznego i niewerbalnej komunikacji w okresie niemowlęctwa i międzykulturowej zmienności w tym zakresie. W 2010 roku opublikował monografię Patrz gdzie patrzę. Psychologiczne aspekty podejmowania cudzej perspektywy. [czytaj dalej…]

dr Magdalena Kosno - psycholog, pedagog specjalny, asystent naukowy w Instytucie Psychologii UJ. Interesuje się rozwojem poznawczym w okresie dzieciństwa, w szczególności rozwojem funkcji zarządzających oraz teorii umysłu. Praca doktorska dotyczyła problematyki znaczenia funkcji zarządzających dla przebiegu tutoringu rówieśniczego u dzieci sześcioletnich. [czytaj dalej...]

dr Marta Szpak - psycholog, asystent naukowy w Instytucie Psychologii UJ, psychoterapeuta psychoanalityczny. Interesuje się problematyką rozwoju mentalizacji (w szczególności wpływem reprezentacji doświadczeń związanych z więzią na poznanie społeczne) oraz implikacjami klinicznymi zaburzeń mentalizowania. [czytaj dalej...]


mgr Anna Filip - realizuje stypendium dla doktorantów w laboratorium i pełni rolę kodera on-line. Psycholog, logopeda. Absolwentka filologii włoskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorantka w Zakładzie Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej w Instytucie Psychologii UJ. Ukończyła kwalifikacyjny kurs pedagogiczny w Studium Pedagogicznym UJ [czytaj dalej...]

mgr Martyna Jackiewicz - realizuje stypendium dla doktorantów w laboratorium i pełni funkcję menadżera laboratorium oraz badacza. Psycholog, doktorantka w Zakładzie Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej w Instytucie Psychologii UJ. Obecnie pracuje w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka działającego na terenie Samorządowego Przedszkola nr 122 w Krakowie. [czytaj dalej...]

mgr Joanna Jakubowska - psycholog, doktorantka w Instytucie Psychologii UJ. W trakcie studiów zrealizowała ścieżkę Psychologia Kliniczna Dziecka uzyskała także uprawnienia pedagogiczne. Pracowała jako psycholog w jednym z krakowskich przedszkoli. Odbywała liczne praktyki w poradniach psychologicznych, szkołach i przedszkolach. Jako wolontariusz prowadziła zajęcia dla dziecka z autyzmem w ramach projektu „mosTy2” organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych „Zacisze”. Interesuje się zagadnieniem dokonywania oszustw przez dzieci oraz dziecięcą teorią umysłu.. [czytaj dalej...]
mgr Anna Jurasińska
AKTUALNI WSPÓŁPRACOWNICY
dr Małgorzata Stępień-Nycz - adiunkt w Instytucie Psychologii UJ
dr Karolina Byczewska-Konieczny - asystent w Instytucie Psychologii UJ

dr Julian Zubek - asystent naukowy w Instytucie Psychologii UJ, na stanowisku post-doc w laboratorium. Zajmuje się statystyczną analizą danych. Ukończył studia informatyczne na Politechnice Warszawskiej. Był uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych w ramach projektu „Technologie informacyjne: badania i ich interdyscyplinarne zastosowania” w Instytucie Podstaw Informatyki PAN. Stopień doktora uzyskał w 2017 roku. Prowadził badania z dziedziny uczenia maszynowego, dotyczące złożoności danych i komitetów klasyfikatorów. Pracował przy projektach bioinformatycznych w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego oraz w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jego zainteresowania naukowe obejmują obliczeniowe modelowanie procesów poznawczych, psychometrię i badanie dynamiki międzyludzkiej interakcji.

STUDENCI
Klaudia Adamik - studentka Psychologii w Instytucie Psychologii UJ
Gabriela Figura - studentka Psychologii w Instytucie Psychologii UJ
Daria Kaźmierczyk - studentka Psychologii w Instytucie Psychologii UJ
Kamila Maciołek - studentka Psychologii w Instytucie Psychologii UJ
Klaudia Pazdan - studentka Psychologii w Instytucie Psychologii UJ
Arleta Remiszewska - studentka Psychologii w Instytucie Psychologii UJ

 

 

 

Współpracowali z nami także:

dr Irmina Rostek

dr Anna Rybka

mgr Maria Broda

mgr Magdalena Karwala

mgr Anna Kucharska

mgr Anna Ochał

mgr Anna Pactwa

mgr Elżbieta Ślusarczyk

mgr Anna Szczypczyk

mgr Paulina Szydłowska

Logowanie dla pracownikow