Zespół

ZESPÓŁ

dr hab. Marta Białecka-Pikul – kierownik laboratorium; adiunkt w Zakładzie Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej im. S. Szumana. Interesuje się problematyką rozwoju kontroli poznawczej, a szczególnie takich jej aspektów jak zdolność do mentalizacji („teorie umysłu”), mowa wewnętrzna i funkcja zarządzająca. Prowadzi badania nad rozwojem teorii umysłu u dzieci. Jest autorką monografii pt. Co dzieci wiedzą o umyśle i myśleniu. Próba badania i opisu dziecięcej reprezentacji stanów mentalnych (Wyd. UJ, 2002). [czytaj dalej…]

dr Arkadiusz Białek – zastępca kierownika laboratorium; adiunkt w Zakładzie Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej im. S. Szumana. Zainteresowania naukowe dotyczą: kulturowej psychologii rozwojowej oraz rozwoju poznania społecznego i niewerbalnej komunikacji w okresie niemowlęctwa i międzykulturowej zmienności w tym zakresie. W 2010 roku opublikował monografię Patrz gdzie patrzę. Psychologiczne aspekty podejmowania cudzej perspektywy. [czytaj dalej…]

dr Magdalena Kosno - psycholog, pedagog specjalny, asystent naukowy w Instytucie Psychologii UJ. Interesuje się rozwojem poznawczym w okresie dzieciństwa, w szczególności rozwojem funkcji zarządzających oraz teorii umysłu. Praca doktorska dotyczyła problematyki znaczenia funkcji zarządzających dla przebiegu tutoringu rówieśniczego u dzieci sześcioletnich. [czytaj dalej...]

dr Marta Szpak - psycholog, asystent naukowy w Instytucie Psychologii UJ, psychoterapeuta psychoanalityczny. Interesuje się problematyką rozwoju mentalizacji (w szczególności wpływem reprezentacji doświadczeń związanych z więzią na poznanie społeczne) oraz implikacjami klinicznymi zaburzeń mentalizowania. [czytaj dalej...]

dr Julian Zubek - asystent naukowy w Instytucie Psychologii UJ, na stanowisku post-doc w laboratorium. Zajmuje się statystyczną analizą danych. Ukończył studia informatyczne na Politechnice Warszawskiej. Był uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych w ramach projektu „Technologie informacyjne: badania i ich interdyscyplinarne zastosowania” w Instytucie Podstaw Informatyki PAN. Stopień doktora uzyskał w 2017 roku. Prowadził badania z dziedziny uczenia maszynowego, dotyczące złożoności danych i komitetów klasyfikatorów. Pracował przy projektach bioinformatycznych w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego oraz w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jego zainteresowania naukowe obejmują obliczeniowe modelowanie procesów poznawczych, psychometrię i badanie dynamiki międzyludzkiej interakcji.


mgr Anna Filip - realizuje stypendium dla doktorantów w laboratorium i pełni rolę kodera on-line. Psycholog, logopeda. Absolwentka filologii włoskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorantka w Zakładzie Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej w Instytucie Psychologii UJ. Ukończyła kwalifikacyjny kurs pedagogiczny w Studium Pedagogicznym UJ [czytaj dalej...]

mgr Anna Ochał - psycholog z przygotowaniem pedagogicznym, doktorantka w Zakładzie Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej w Instytucie Psychologii UJ. Pracuje jako psycholog w Ośrodku Wczesnej Pomocy Psychologicznej.. [czytaj dalej...]

 


mgr Martyna Jackiewicz - realizuje stypendium dla doktorantów w laboratorium i pełni funkcję menadżera laboratorium oraz badacza. Psycholog, doktorantka w Zakładzie Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej w Instytucie Psychologii UJ. Obecnie pracuje w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka działającego na terenie Samorządowego Przedszkola nr 122 w Krakowie. [czytaj dalej...]

mgr Joanna Jakubowska - realizuje stypendium dla doktorantów w laboratorium i pełni funkcję badacza. Psycholog, doktorantka w Instytucie Psychologii UJ. W trakcie studiów realizowała ścieżkę Psychologia Kliniczna Dziecka. Jest w trakcie zdobywania uprawnień pedagogicznych. Interesuje się społecznymi uwarunkowaniami rozwoju mentalizacji. [czytaj dalej...]

mgr Paulina Szydłowska - realizuje stypendium dla doktorantów w laboratorium i pełni funkcję badacza. Absolwentka Psychologii oraz Porównawczych Studiów Cywilizacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie doktorantka w Instytucie Psychologii UJ. Podczas studiów magisterskich zrealizowała ścieżkę Psychologii Klinicznej Dziecka. [czytaj dalej...]
AKTUALNI WSPÓŁPRACOWNICY

Klaudia Adamik - studentka Psychologii w Instytucie Psychologii UJ

Gabriela Figura - studentka Psychologii w Instytucie Psychologii UJ
Paulina Krupa - studentka Psychologii w Instytucie Psychologii UJ

Kamila Maciołek - studentka Psychologii w Instytucie Psychologii UJ

Klaudia Pazdan - studentka Psychologii w Instytucie Psychologii UJ

Arleta Bieganek - studentka Psychologii w Instytucie Psychologii UJ
Paulina Hajduk - studentka Psychologii w Instytucie Psychologii UJ
Daria Kaźmierczyk - studentka Psychologii w Instytucie Psychologii UJ
Monika Kwater - studentka Psychologii w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ

Aleksandra Mysłek - studentka Psychologii w Instytucie Psychologii UJ

 

 

 

Współpracowali z nami także:

dr Irmina Rostek

dr Anna Rybka

dr Małgorzata Stępień-Nycz

mgr Maria Broda

mgr Magdalena Karwala

mgr Anna Kucharska

mgr Anna Pactwa

mgr Elżbieta Ślusarczyk

mgr Anna Szczypczyk

Logowanie dla pracownikow