Zespół

 

dr hab. Marta Białecka-Pikul – kierownik laboratorium; adiunkt w Zakładzie Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej im. S. Szumana. Interesuje się problematyką rozwoju kontroli poznawczej, a szczególnie takich jej aspektów jak zdolność do mentalizacji („teorie umysłu”), mowa wewnętrzna i funkcja zarządzająca. Prowadzi badania nad rozwojem teorii umysłu u dzieci. Jest autorką monografii pt. Co dzieci wiedzą o umyśle i myśleniu. Próba badania i opisu dziecięcej reprezentacji stanów mentalnych (Wyd. UJ, 2002). [czytaj dalej…]

dr Arkadiusz Białek – asystent w Zakładzie Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej im. S. Szumana. Zainteresowania naukowe dotyczą: kulturowej psychologii rozwojowej oraz rozwoju poznania społecznego i niewerbalnej komunikacji w okresie niemowlęctwa i międzykulturowej zmienności w tym zakresie. W 2010 roku opublikował monografię Patrz gdzie patrzę. Psychologiczne aspekty podejmowania cudzej perspektywy. [czytaj dalej…]

dr Małgorzata Stępień-Nycz – psycholog, współpracownik Instytutu Psychologii UJ, w Zakładzie Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej im. Stefana Szumana. Interesuje się rozwojem poznawczym i emocjonalnym dzieci, a także zagadnieniami związanym z rozwojem językowym oraz poznaniem społecznym. W 2012 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską "Rozwój reprezentacji emocji w okresie dzieciństwa" [czytaj dalej…]

mgr Anna Filip - absolwentka psychologii oraz filologii włoskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zrealizowała ścieżkę Psychologii Klinicznej Dziecka, odbywała praktyki w żłobkach, przedszkolach oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych [czytaj dalej...]

mgr Marta Szpak - psycholog, doktorantka w Zakładzie Psychologii Klinicznej. Interesuje się problematyką rozwoju mentalizacji (w szczególności wpływem reprezentacji doświadczeń związanych z więzią na poznanie społeczne) oraz implikacjami klinicznymi zaburzeń mentalizowania. [czytaj dalej...]


mgr Elżbieta Ślusarczyk - psycholog, pedagog. Doktorantka w Instytucie Psychologii UJ, gdzie przygotowuje rozprawę dotyczącą funkcjonowania pamięci w dzieciństwie. Interesuje się psychologią rodziny i edukacji, psychologią pamięci oraz alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów. [czytaj dalej...]

 

BADACZE

mgr Maria Broda - psycholog, zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną Psychologii Klinicznej Dziecka. Odbywała praktyki w przedszkolu, szkole podstawowej a także w ośrodkach zajmujących się diagnozą i terapią małego dziecka. Prowadziła... [czytaj dalej...]

mgr Martyna Jackiewicz - psycholog, doktorantka w Zakładzie Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej w Instytucie Psychologii UJ. Obecnie pracuje w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka działającego na terenie Samorządowego Przedszkola nr 122 w Krakowie. [czytaj dalej...]

Joanna Jakubowska - studentka 4 roku psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Realizuje ścieżkę Psychologia Kliniczna Dziecka. Jest w trakcie zdobywania uprawnień pedagogicznych. Interesuje się społecznymi uwarunkowaniami rozwoju mentalizacji. [czytaj dalej...]

Paulina Szydłowska - absolwentka Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, obecnie studentka Psychologii oraz Arabistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Realizuje ścieżkę Psychologii Klinicznej Dziecka. Prowadzi zajęcia rozwijające kreatywność dla dzieci w różnym wieku w Twórczym Ośrodku Edukacji Kangur. [czytaj dalej...]

 

POMOCNICY W BADANIACH


Marta Bałos - studentka IV roku psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W ramach studiów realizuje ścieżkę specjalizacyjną Psychologia Kliniczna Dziecka. Jest w trakcie uzyskiwania uprawnień pedagogicznych w SPUJ. [czytaj dalej...]


Natalia Hajduk - studentka IV roku psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Realizuje ścieżkę specjalizacyjną Psychologia kliniczna dziecka, stara się o uzyskanie uprawnień pedagogicznych. [czytaj dalej...]

 

WSPÓŁPRACOWNICY


dr Irmina Rostek – z wykształcenia dziennikarz i psycholog, adiunkt w Akademii Ignatianum w Krakowie, współpracownik Instytutu Psychologii UJ. Prowadzi badania związane z zagadnieniami psychologii intymności, bliskości w rodzinie, uwarunkowań jakości związków interpersonalnych. Zaangażowana w popularyzację wiedzy psychologicznej. [czytaj dalej…]

mgr Magdalena Karwala - psycholog. Ukończyła pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Od kilku lat zajmuje się terapią i edukacją dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z czym też związane są jej zainteresowania i działania naukowe. [czytaj dalej...

mgr Anna Kucharska - psycholog. Obecnie pracuje w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka działającego na terenie Samorządowego Przedszkola nr 122 w Krakowie, jest w trakcie robienia stażu na stopień nauczyciela kontraktowego. [czytaj dalej...]


mgr Anna Ochał - psycholog z przygotowaniem pedagogicznym, doktorantka w Zakładzie Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej w Instytucie Psychologii UJ. Pracuje jako psycholog w Ośrodku Wczesnej Pomocy Psychologicznej.. [czytaj dalej...]


mgr Anna Pactwa - psycholog, nauczyciel języka polskiego – pedagog, z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą, a także ich opiekunami, zdobytym w placówkach prywatnych, oświatowych oraz medycznych. [czytaj dalej...

mgr Anna Szczypczyk - psycholog. Pracuje w Poradni dla Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju. Interesuje się psychologią rozwojową (szczególnie obszarem rozwoju reprezentacji poznawczej) oraz implikacjami jakie niesie ze sobą wiedza o prawidłowym przebiegu rozwoju dla terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. [czytaj dalej...]

Logowanie dla pracownikow