Test Refleksji nad Myśleniem w wersji 3.0 (TRM3) jest zestawem zadań do pomiaru teorii umysłu (inaczej: zdolności do mentalizowania, czytania w umyśle) u dzieci w okresie średniego dzieciństwa. Test został skonstruowany w oparciu o teorię rozwoju refleksji nad myśleniem autorstwa Marty Białeckiej-Pikul (2012).

Szczegółowy opis TRM3 znajduje się w dwóch dostępnych publikacjach:

 1. Białecka-Pikul, M., Szpak, M., Haman, E. i Mieszkowska, K. (2018). Teoria umysłu i jej pomiar u dzieci w wieku 4-6 lat: Test Refleksji nad Myśleniem. Psychologia Rozwojowa, 23 (1), 41-68.
 2. Białecka-Pikul, M. Szpak, M. i Stępień-Nycz, M. (2019). Test Refleksji nad Myśleniem. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

TRM3 jest udostępniany do celów badawczych. Udostępniany zestaw materiałów obejmuje:

 • Materiały do przeprowadzenia badania (w dwóch wersjach dla dziewczynek i chłopców):
  • Test (w formacie pdf, do prezentacji komputerowej)
  • Plansze z bohaterami
  • Arkusze odpowiedzi dziecka
  • Instrukcję badania i oceny odpowiedzi
  • Klucz odpowiedzi
  • Ankietę dotyczącą danych demograficznych
 • Materiały ułatwiające prace z zebranymi danymi (do użycia w programie SPSS):
  • Arkusz danych (.xls) wraz legendą
  • Arkusz danych (.sav)
  • Plik z komendami, które pozwalają automatycznie wyliczyć wskaźniki (.sps)
  • Materiały w formie nagrań video, transkrypcji z badań oraz wypełnionych arkuszy z badań podczas szkolenia

Warunki udostępnienia TRM:

 1. Dyplom studiów psychologicznych, a w przypadku magistrantów – zaświadczenie od promotora, że osoba posiada wiedzę z zakresu diagnozy psychologicznej i  doświadczenie w pracy z dziećmi wystarczające, aby posługiwać się TRM3.
 2. Zaliczenie szkolenia z prowadzenia badań z użyciem TRM3 (poniżej opisano procedurę szkolenia).
 3. Zobowiązanie do używania TRM3 zgodnie z zasadami oraz zobowiązanie do przesłania danych z badań z użyciem TRM3 tak,  aby dane te mogły być wykorzystane do opracowania norm.
  Zobowiązanie 1
  Zobowiązanie 2

Koordynatorem szkolenia jest Martyna Jackiewicz-Kawka: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Procedura szkolenia obejmuje następujące etapy:

 1. Osoba ucząca się TRM3 otrzymuje drogą mailową test TRM3, plansze i arkusze odpowiedzi, instrukcję badania i oceny odpowiedzi, klucz odpowiedzi oraz ankietę demograficzną. Osoba szkoląca się samodzielnie zapoznaje się z tymi materiałami.
 2. Szkolący się po zalogowaniu się na stronę laboratorium otrzymuje dostęp do 2 filmów z nagraniami z badań (jedno dziecko 6-letnie i jedno dziecko 4-letnie). Filmy pokazują prawidłowe przeprowadzenie TRM3 i szkolący się wykonuje:
  • transkrypcję odpowiedzi oraz wprowadzenia odpowiedzi do arkusza
  • ocenę odpowiedzi badanych, czyli kodowanie odpowiedzi zgodnie z zasadami kodowania (w arkuszach)

3. Osoba ucząca się TRM3 przesyła arkusze do Koordynatora szkolenia ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) i otrzymuje odpowiedź, czy prawidłowo zakodowała odpowiedzi. Jeśli tak jest, kontynuuje szkolenie, jeśli nie – omawia z Koordynatorem szkolenia swoje błędy.

4. Następnie szkolący się logując się na stronę internetową laboratorium, otrzymuje kolejne dwa filmy wraz z ich transkrypcją oraz transkrypcję czterech innych badań i jego zadaniem jest teraz ocenienie, czy każde z tych badań zostało prawidłowo przeprowadzone i wypisanie wszelkich  dostrzeżonych błędów w procedurze. Dokument z opisem błędów w sześciu badaniach przesyła do Koordynatora szkolenia i otrzymuje informację zwrotną.

5. Gdy na tym etapie Koordynator szkolenia oceni, że szkolący się jest przygotowany do badania, szkolący się przeprowadza samodzielnie dwa próbne badania i przesyła ich nagrania i arkusze z odpowiedziami do Koordynatora. Koordynator ocenia, czy uczący się prawidłowo wykonuje badanie i prawidłowo ocenia odpowiedzi. Jeśli tak jest, szkolenie zostaje zakończone, jeśli nie – procedury opisane powyżej są powtarzane.

6. Uczący się w czasie całej procedury szkolenia ma możliwość zapoznania się z dokumentem, w którym opisano najczęściej popełniane błędy oraz zebrano wszystkie pytania dotyczące procedury badania TRM3 i sposobu kodowania odpowiedzi. Są również możliwe konsultacje indywidualne z Koordynatorem szkolenia.

Legenda do wpisania do pliku xls:

 1. Kod dziecka: Skrót nazwiska badacza-ośrodek-rok badania-numer dziecka. Np. KOW_UW_2019_0004: Kowalski, Uniwersytet Warszawski, Rok 2019, dziecko nr 4
 2. Kolumny: TRM
 3. Płeć dziecka: 0-chłopiec; 1 dziewczynka
  1. Data urodzenia: zapis: RRRR-MM-DD
  2. Data badania: zapis: RRRR-MM-DD
  3. Wiek (zapis): LATA-MIESIĄCE-DNI (np. 3-11-24)
  4. Grupa: dziecko prawidłowo rozwijające się - dziecko w procesie diagnozy - grupa kliniczna.
  5. Miejsce zamieszkania: wieś - małe miasto (do 20 tys.) - średnie miasto (20-100 tys.) - duże miasto (powyżej 100 tys. mieszkańców).
  6. Wykształcenie każdego z rodziców: podstawowe - gimnazjalne - zasadnicze zawodowe - średnie: liceum/ technikum - pomaturalne/policealne - licencjat - wyższe.
  7. Liczba lat edukacji każdego z rodziców.