Wystąpienia

Wystąpienia w roku akademickim 2016/2017:

Postery:

Prezentacje:

  • Białek, A.(2017). Wspólna uwaga. Znaczenie w rozwoju człowieka oraz kontrowersje w wyjaśnieniu. Wykład wygłoszony na II studencko-doktoranckich warsztatach z nauk o poznaniu i komunikacji Kognikacja 2017, 5-6 kwietnia 2017, Pobierowo.
  • Białecka-Pikul, M. (2017). Jak rozwija się rozumienie społeczne u dzieci w wieku przedszkolnym? Wykład otwarty wygłoszony 30.09.2017roku w Instytucie Psychologii UJ.

 

Wystąpienia w roku akademickim 2015/2016:

Postery:

Prezentacje:

 

Wystąpienia w roku akademickim 2014/2015:

Postery:

Prezentacje:

 

Wystąpienia w roku akademickim 2013/2014:

Postery:

Prezentacje:

Prezentacje popularno-naukowe:

 

Wystąpienia w roku akademickim 2012/2013:

1. Society for Research in Child Development – Biennial Meeting, 18-20 kwietnia 2013, Seattle. Tytuł: Joint attention, protoinformative pointing and coping with frustration among Polish infants. Prezentowała Marta Białecka-Pikul. [PDF]
2. XVI Europejska Konferencja Psychologii Rozwojowej, 3-7 września 2013, Lozanna. Tytuły wystąpień:

3. XXII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, 27-29 maja 2013, Gdańsk. Tytuł: Polska adaptacja Skali Wczesnego Rozwoju Społeczno-Komunikacyjnego. Wyniki badań prowadzonych z udziałem dzieci 12miesięcznych. Prezentowała Irmina Rostek. [PDF]
4. 5th Joint Action Meeting, 26-29 lipca 2013, Berlin.Tytuł: Infants’ coordination of joint attention and joint action. Prezentował Arkadiusz Białek. [PDF]
5. Tilburg Gesture Research Meeting, 19-21 czerwca 2013, Tilburg. Tytuł: Responding to Joint Attention Predicts Joint Action. Prezentował Arkadiusz Białek. [PDF]
6. Ways to Protolanguage 3,25-26 maja, Wrocław. Tytuł: Posługiwanie się gestami wskazującymi, odniesieniowymi i pantomimicznymi oraz językiem w drugim roku życia. Prezentował Arkadiusz Białek. [PDF]
7. 2013 ISSBD Regional Workshop: Social Development and Interpersonal Dynamics in Childhood and Adolescence, 12-14 września 2013, Budapeszt. Tytuł: Does joint attention predict earliest skills of gestural and linguistic communication? Prezentował Arkadiusz Białek. [PDF]