Wystąpienia

Wystąpienia w roku akademickim 2020/2021:

Prezentacje:

 • Jakubowska, J., Filip, A., Białecka-Pikul, M. (2021). Stability and discontinuity of false praise-telling from 5 to 7 years of life. Prezentacja na Budapest CEU Conference on Cognitive Development, 4-8 stycznia, Budapeszt, Węgry.

Wystąpienia w roku akademickim 2019/2020:

Postery:

 • Jakubowska, J., Białecka-Pikul, M. (2020). Second-Order Deception in Middle Childhood. The Role of Second-Order False-Belief Understanding and Working Memory. Plakat zaprezentowany na Budapest CEU Conference on Cognitive Development, 9-11 stycznia, Budapeszt, Węgry. [PDF]

Wystąpienia w roku akademickim 2018/2019:

Postery:

 • Filip, A., Białecka-Pikul, M., Białek, A., Kosno, M. (2019). The Role of Recursive and Pragmatic Utterances in Second Order Theory of Mind in Preschool Children. Plakat zaprezentowany na Child Language Symposium - CLShef19, 10-12 lipca, Sheffield, Anglia. [PDF]
 • Filip, A., Białecka-Pikul, M., Białek, A., Kosno, M. (2019). Recursive Syntax and Theory of Mind in Preschool Children: Syntactic Embedding Predicts Second Order False Belief Reasoning. Plakat zaprezentowany na 19th European Conference od Developmental Psychology, 29 sierpnia-1 września, Ateny, Grecja. [PDF]
 • Jackiewicz, M., Białek, A., Białecka-Pikul, M. (2019). Parental Inductive Discipline and Theory of Mind in 5 and 6-year-olds. Plakat zaprezentowany na 19th European Conference od Developmental Psychology, 29 sierpnia-1 września, Ateny, Grecja. [PDF]
 • Jakubowska, J., Białek, A., Białecka-Pikul, M. (2019). Longitudinal Relations Between Social Competence and White Lie-telling in Pre-schoolers. Plakat zaprezentowany na 19th European Conference od Developmental Psychology, 29 sierpnia-1 września, Ateny, Grecja. [PDF]

Prezentacje:

 • Białek, A., Filip. A., Białecka-Pikul. M. (2019). The role of conversational recursion in theory of mind development. Wystąpienie na 13th Biennial Asian Association of Social Psychology (AASP) Conference, 11-13 lipca, Taipei, Tajwan. [PDF]

 • Białek, A., Filip, A., Białecka-Pikul, M. (2018). Communication Repair and its Role in Theory of Mind development. Referat zaprezentowany podczas konferencji Cultural And Environmental Factors In Socio-Cognitive Development, 22-23 listopada, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Warszawa. [PDF]

 • Jackiewicz, M., Białecka-Pikul, M. (2018). Kompetencja rodzicielska. Użyteczny konstrukt w badaniach nad rolą rodzicielskich oddziaływań w rozwoju dziecka. Referat wygłoszony na Ogólnopolskim Seminarium Naukowym "Psychologia Wychowawcza - Teorie", 19-20 października, Uniwersytet Warszawski. [PDF]

 

 

Wystąpienia w roku akademickim 2017/2018

Postery:

 • Białek, A., Rączaszek-Leonardi, J. (2018). Semiotic Relations as Controls of Interactions. Plakat zaprezentowany na the 8th Joint IEEE International Conference on Development and Learning and Epigenetic Robotics, 16-20 września, Tokio, Japonia. [PDF]

 • Jakubowska, J., Szpak, M., Białecka-Pikul, M. (2018). How Do Parents Use Mental State Language During Narration to Their 2- and 4-year-old Children? Plakat zaprezentowany na seminarium Flexible language in flexible mind, 29 września, Kraków.

 • Jurasińska, A., Bukowski, M., Białecka-Pikul, M. (2018). Dziecko-obserwator. Wpływ niewerbalnych komunikatów dorosłego na postawę dziecka wobec członka grupy własnej i obcej. Plakat zaprezentowany na XV Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, 21-23 września, Lublin. [PDF]

 • Zubek, J., Białek, A., Jackiewicz, M., Adamik, K. (2018). Theory of Mind and Movement Synchrony. Plakat zaprezentowany na the 8th Joint IEEE International Conference on Development and Learning and Epigenetic Robotics, 16-20 września, Tokio, Japonia. [PDF]

Prezentacje:

 • Białek, A., Białecka-Pikul, M. (2018). Gaze following predicts complementary joint action – semiotic analysis of infants’ triadic skills. Wykład wygłoszony na konferencji 48th Annual Meeting of the Jean Piaget Society, 31 maja–2 czerwca, Amsterdam, Holandia.
 • Białek, A., Rączaszek-Leonardi, J. (2018). From ritualization to conventionalization – another take on the development of pointing. Wykład wygłoszony na The 7th Peripatetic Conferences on Cognitive Systems Modeling, 18-21 września, Małe Ciche.
 • Filip, A., Białecka-Pikul, M., Stępień-Nycz, M., Kuś, K., (2018). Wczesna diagnoza szansą wczesnej terapii. Adaptacja narzędzia do diagnozy poziomu rozwoju pragmatyki u dzieci w 2-4 roku życia. Referat wygłoszony na VII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Klinicznej Dziecka „Diagnoza w terapii, terapia w diagnozie.” 21-22 września, Warszawa. [PDF]
 • Jackiewicz, M., Białecka-Pikul, M. (2018). Hierarchiczny Schemat Kodowania Rodzicielskich Stylów Dyscyplinowania. Wyniki wstępnych prac nad adaptacją narzędzia. Referat wygłoszony na VII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Klinicznej Dziecka „Diagnoza w terapii, terapia w diagnozie.” 21-22 września, Warszawa [PDF].
 • Kosno, M., Białecka-Pikul, M., Białek, A. (2018). Badanie ciągłości rozwoju na przykładzie badań nad rozwojem umiejętności rozpoznawania perspektywy drugiej osoby w okresie wczesnego dzieciństwa. Referat wygłoszony na XXVII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej „Dziecko i jego dzieciństwo w biegu życia”, 14-16 czerwca, Kamień Śląski. [PDF]

Wystąpienia w roku akademickim 2016/2017:

Postery:

 • Białecka-Pikul, M., Kosno. M., Białek, A. (2017). From Spontaneous to Reflective Theory of Mind. How Do Gestures Render Development? Poster zaprezentowany na 18 Europejskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, ECDP2017, 28 sierpnia-1 września, Utrecht, Holandia. [PDF]

 • Jakubowska, J., Białecka-Pikul, M. (2017). Parent's talk about perceptions and theory of mind in 4-year-olds. Poster zaprezentowany na 18 Europejskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, ECDP2017, 28 sierpnia-1 września, Utrecht, Holandia.

Prezentacje:

 • Białecka-Pikul, M. (2017). Jak rozwija się rozumienie społeczne u dzieci w wieku przedszkolnym? Wykład otwarty wygłoszony 30 września 2017 roku w Instytucie Psychologii UJ.
 • Białek, A. (2017). Wspólna uwaga. Znaczenie w rozwoju człowieka oraz kontrowersje w wyjaśnieniu. Wykład wygłoszony na II studencko-doktoranckich warsztatach z nauk o poznaniu i komunikacji "Kognikacja 2017", 5-6 kwietnia, Pobierowo.
 • Białek, A. (2017). Dziecięce rozumienie umysłu. Zapraszany wykład wygłoszony na Letniej Szkole Kognitywistyki "Czytanie znaków. Czytanie umysłu", 20-23 września, Kazimierz Dolny.
 • Jackiewicz, M., Białek, A., Białecka-Pikul, M. (2017). Status socjoekonomiczny rodziny a odległe cele socjalizacyjne rodziców dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa. Referat wygłoszony na XXVI Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, 1-3 czerwca, Szczecin. [PDF]
 • Zubek, J., Białek, A. (2017). Development of video game for studying joint action dynamics. Hackaton zorganizowany w ramach konferencji Aspects of Neuroscience, 17-19 listopada, Warszawa.

Wystąpienia w roku akademickim 2015/2016:

Postery:

 • Jakubowska, J., Białecka-Pikul, M. (2016). Jak rodzice mogą stwarzać dwu- i czterolatkom okazje do poznawania świata mentalnego innych ludzi? Poster zaprezentowany na XXV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, 16-18 czerwca, Kraków. [PDF] Plakat otrzymał nagrodę za zajęcie I miejsca w konkursie na najlepszy plakat XXV OKPR, przyznawaną przez Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka.

Prezentacje:

 • Filip, A., Białek, A., Białecka-Pikul, M., Broda, M. (2016). Użycie gestów relewantnych w 18 miesiącu życia pozwala przewidywać zdolności językowe dwulatków. Referat wygłoszony na XXV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, 16-18 czerwca, Kraków. [PDF]

Wystąpienia w roku akademickim 2014/2015:

Postery:

 • Białek, A., Białecka-Pikul, M. (2015). Temperament a wczesne rozpoznawanie fałszywych przekonań. Plakat zaprezentowany na XXIV Kolokwiach Psychologicznych Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Psychologii UJ, 22-24 czerwca, Kraków. [PDF]

Prezentacje:

 • Białecka-Pikul, M. (2015). Narodziny samokontroli: od relacji do samoregulacji. Wykład wygłoszony na XXIV Kolokwiach Psychologicznych Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Psychologii UJ, 22-24 czerwca, Kraków. [PDF]
 • Białecka-Pikul, M., Białek, A. (2015). Perspective tracking as a developmental precursor of perspective taking. Longitudinal research ontheory of mind. Referat wygłoszony w ramach 17th European Conference on Developmental Psychology, 8-12 września, Braga, Portugalia. [PDF]
 • Białek, A., Białecka-Pikul, M. (2015). Early false belief understanding develops earlier in less inhibited children. Referat wygłoszony w ramach 17th European Conference on Developmental Psychology, 8-12 września, Braga, Portugalia. [PDF]
 • Filip, A., Białecka-Pikul, M., Białek, A., Stępień-Nycz, M. (2015). Pomiar kompetencji pragmatycznej w badaniach nad społeczno-poznawczym rozwojem dzieci w ciągu pierwszych czterech lat życia. Prezentacja narzędzia. Referat wygłoszony na XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, 1-3 czerwca, Warszawa. [PDF]
 • Jackiewicz, M., Białecka-Pikul, M., Białek, A., Stępień-Nycz, M., Szpak, M. (2015). Rola temperamentu w rozwoju jawnej i niejawnej teorii umysłu. Referat wygłoszony na XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, 1-3 czerwca, Warszawa. [PDF]
 • Stępień-Nycz, M., Białecka-Pikul, M., Białek, A. (2015). Dwukomponentowy model teorii umysłu. Miejsce rozpoznawania emocji. Referat wygłoszony na XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, 1-3 czerwca, Warszawa. [PDF]

Wystąpienia w roku akademickim 2013/2014:

Postery:

 • Białek, A., Sobierska, K., Stępień-Nycz, M., Białecka-Pikul, M. (2014). Socialization Goals and Care-giving Practices among Polish Parents. Plakat zaprezentowany na The 23rd Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development, 8-12 lipca, Szanghaj, Chiny. [PDF]
 • Byczewska-Konieczny, K., Kosno, M., Stępień-Nycz, M. (2014). Radzenie sobie z odraczaniem gratyfikacji przez dzieci 18-miesięczne. Plakat zaprezentowany na XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej - Zmiany rozwojowe w biegu życia: konteksty i perspektywy, 28-30 maja, Lublin. [PDF]

Prezentacje:

 • Białecka-Pikul, M. (2014). Is Development of Theory of Mind Sequential? From Joint Attention to Implicit Theory of Mind. Referat wygłoszony na sympozjum From implicit to explicit cognition. The cognitive development in childhood, 26 września, Kraków. [PDF]
 • Białecka-Pikul, M., Białek, A. (2014). Rozwój niejawnej teorii umysłu. Referat wygłoszony na XXXV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego "Psychologia w zmieniającym się świecie", 18-21 września, Bydgoszcz. [PDF]
 • Białek, A. (2014). Predictors of Implicit Theory of Mind. Referat wygłoszony na sympozjum From implicit to explicit cognition. The cognitive development in childhood, 26 września, Kraków. [PDF]
 • Białek, A., Stępień-Nycz, M., Białecka-Pikul, M. (2014). Joint Attention, Joint Action and Language Development in a Child’s Second Year. Referat wygłoszony na 13th International Congress for the Study of Child Language, 14-18 lipca, Amsterdam, Holandia. [PDF]
 • Białek, A., Stępień-Nycz, M., Białecka-Pikul, M. (2014). Uwarunkowania rozwoju niejawnej teorii umysłu. Referat wygłoszony na XXXV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego "Psychologia w zmieniającym się świecie", 18-21 września, Bydgoszcz. [PDF]
 • Broda, M., Filip, A., Białek, A., Białecka-Pikul, M. (2014). Rola kompetencji komunikacyjnej w rozwoju wczesnego poznania społecznego. Referat wygłoszony na XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, 28-30 maja, Lublin. [PDF]
 • Jackiewicz, M., Białecka-Pikul, M. (2014). Dziecko-obserwator. Rola teorii umysłu i temperamentu w nawiązywaniu interakcji społecznych. Referat wygłoszony na XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, 28-30 maja, Lublin. [PDF]
 • Ochał, A., Białecka-Pikul, M., Stępień-Nycz, M. (2014). Cechy mowy czynnej dwuletnich dzieci późno mówiących. Badania z użyciem Skali Rozwoju Językowego. Referat wygłoszony na XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, 28-30 maja, Lublin. [PDF]
 • Stępień-Nycz, M. (2014). Emotions in Early Social Cognition. Can a Componential View of Theory of Mind be Confirmed? Referat wygłoszony na sympozjum From implicit to explicit cognition. The cognitive development in childhood, 26 września, Kraków. [PDF]
 • Stępień-Nycz, M., Rostek, I. (2014). Uwaga na emocje. Regulacja emocji a funkcjonowanie uwagi w okresie wczesnego dzieciństwa. Referat wygłoszony na XXXV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego "Psychologia w zmieniającym się świecie", 18-21 września, Bydgoszcz [PDF]

Prezentacje popularnonaukowe:

 • Białecka-Pikul, M. (2014). Czy niemowlęta myślą o umysłach innych ludzi? Od niejawnej do jawnej teorii umysłu. Referat wygłoszony w ramach Dni Mózgu, 14 marca 2014, Wrocław. [PDF]
 • Białecka-Pikul, M. (2014). What Do Infants Know About Other People's Minds? The Nature of Implicit Theory of Mind. Referat wygłoszony w ramach konferencji Explaining the Mind Perspectives on Explanation in Cognitive Science. 11 czerwca 2016, Kraków [PDF]

Wystąpienia w roku akademickim 2012/2013:

1. Society for Research in Child Development – Biennial Meeting, 18-20 kwietnia 2013, Seattle. Tytuł: Joint attention, protoinformative pointing and coping with frustration among Polish infants. Prezentowała Marta Białecka-Pikul. [PDF]
2. XVI Europejska Konferencja Psychologii Rozwojowej, 3-7 września 2013, Lozanna. Tytuły wystąpień:

 • Polish adaptation of Early Social Communication Scales (ESCS). What are the cultural universals and differences? Prezentowała Marta Białecka-Pikul. [PDF]
 • Emotional and attentional aspects of self-regulation in infancy. Prezentowała Małgorzata Stępień-Nycz. [PDF]
 • Infants’ non-verbal and verbalc ommunicative abilities. Prezentował Arkadiusz Białek. [PDF]

3. XXII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, 27-29 maja 2013, Gdańsk. Tytuł: Polska adaptacja Skali Wczesnego Rozwoju Społeczno-Komunikacyjnego. Wyniki badań prowadzonych z udziałem dzieci 12miesięcznych. Prezentowała Irmina Rostek. [PDF]
4. 5th Joint Action Meeting, 26-29 lipca 2013, Berlin.Tytuł: Infants’ coordination of joint attention and joint action. Prezentował Arkadiusz Białek. [PDF]
5. Tilburg Gesture Research Meeting, 19-21 czerwca 2013, Tilburg. Tytuł: Responding to Joint Attention Predicts Joint Action. Prezentował Arkadiusz Białek. [PDF]
6. Ways to Protolanguage 3,25-26 maja, Wrocław. Tytuł: Posługiwanie się gestami wskazującymi, odniesieniowymi i pantomimicznymi oraz językiem w drugim roku życia. Prezentował Arkadiusz Białek. [PDF]
7. 2013 ISSBD Regional Workshop: Social Development and Interpersonal Dynamics in Childhood and Adolescence, 12-14 września 2013, Budapeszt. Tytuł: Does joint attention predict earliest skills of gestural and linguistic communication? Prezentował Arkadiusz Białek. [PDF]