Anna Filip

Mgr Anna Filip – psycholog, logopeda. Absolwentka filologii włoskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorantka w Zakładzie Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej w Instytucie Psychologii UJ. Ukończyła kwalifikacyjny kurs pedagogiczny w Studium Pedagogicznym UJ, pracowała jako psycholog w poradni psychologiczno-pedagogicznej, odbywała praktyki w żłobkach, przedszkolach oraz poradniach. Interesuje się głównie zagadnieniami z zakresu psychologii języka, relacją pomiędzy językiem a myśleniem oraz problematyką zaburzeń językowych. Projekt jej pracy doktorskiej wpisuje się w powyższą tematykę badawczą.

Publikacje:

 • Białecka-Pikul, M., Kołodziejczyk, A., Stępień-Nycz, M., Sikorska, I., Nęcki, Sz., Jackiewicz, M., Filip, A. (2016). Jak rozwijać rozumienie społeczne? Program warsztatów dla młodzieży (w druku)
 • Filip, A., Skoczek, A. (2016). Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka u dzieci – krótki przegląd problematyki terminologicznej, badawczej, diagnostycznej i terapeutycznej, Forum Logopedyczne, 24, s. 11-31
 • Białecka-Pikul, M., Filip, A. (2015). Rozumienie autoprezentacji przez dzieci. Rola teorii umysłu i trafności wiedzy matek o myśleniu ich dzieci. Psychologia Społeczna, 10, 3(34), s. 310–323
 • Białek, A. i Filip, A. Udział gestów wskazujących w rozwoju umiejętności osiągania wspólnego odniesienia. Studia Psychologiczne, 51, 2, s. 5–16

Wystąpienia:

 • Filip, A., Białek, A., Białecka-Pikul, M., Broda, M. Rola gestów relewantnych w nabywaniu języka – posługiwanie się protoinfomatywami w 18 miesiącu życia pozwala przewidywać zdolności językowe dwulatków – Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej w Krakowie (referat)
 • Broda, M., Filip, A., Białek, A. i Białecka-Pikul, M. Rola kompetencji komunikacyjnej w rozwoju wczesnego poznania społecznego - XXIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej w Lublinie
 • Filip, A. i Białecka-Pikul, M. Rozumienie autoprezentacji przez dzieci. Rola teorii umysłu i trafności wiedzy matek o myśleniu ich dzieci - XXIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej w Lublinie
 • Broda, M., Filip, A., Białek, A. i Białecka-Pikul, M. Kompetencja komunikacyjna a wskaźniki wczesnego poznania społecznego – XXIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej w Lublinie (referat – współautorstwo)
 • Białek,  A., Baran, M., Filip, A., Stępień-Nycz, M. i Białecka-Pikul, M. Infants’ non-verbal and verbal communicative abilities – plakat prezentowany podczas XVI Europejskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej w Lozannie

Udział w projektach badawczych:

 • Harmonia - Psychologiczne Ja w świecie społecznym. Przywiązanie, teoria umysłu i pojęcie Ja w okresie adolescencji/ Psychological Self in social world. Attachment, theory of mind and Self-concept in adolescence (UMO-2013/10/M/HS6/00544) – sekretarz projektu (www.socialself.psychologia.uj.edu.pl/)
 • Narodziny i rozwój zdolności do mentalizacji (UMO-2011/01/B/HS6/00453)

Kursy, szkolenia:

 • 02.2016 Inkubator Inspiracji, Pracownia Twórczej Edukacji i Rozwoju, „Sensoplastyka – Plastyka Sensoryczna” – warsztat szkoleniowy oraz szkolenie trenerskie I stopnia
 • 10.2013 - Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, I stopień (MNODN przy OTE Kangur, Kraków)
 • 03.2011-01.2012 - cykl szkoleń tematycznych mosTy poświęconych autyzmowi, organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych ZACISZE (Poradnia dla Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju)